Masterhead

Takk for at du besøker landbruksavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

Skogbruk

Et nettverk av nye veier

Avisenagder 9. okt.: Det har gitt mange grunneiere atkomstmuligheter til skogeiendommer de ikke hadde før. (mer…)

Kampen for det grønne gullet – I grønt slagsmål med Veum

Venstre 9. okt.: – For Oppland og Hedmark, som har 40 prosent av skogressursene i Norge, er det mye viktigere å legge om avgiftene og satse på skognæringas plass i det grønne skiftet enn å holde nede… Siv Jensen er også omtalt (arkivfoto) (mer…)

Biogasstrategien følges ikke opp i Statsbudsjettet for 2017

Avfallnorge 9. okt.: Norge har et betydelig potensial innen biogass fra økende avfallsmengder fra storsamfunnet, havbruk, skogbruk og landbruk. … …oftest produsert av raps (illustrasjon) og palmeolje). (mer…)

Utslippsfrie busser og lastebiler er ingen latterlig tanke

TB 9. okt.: I stedet for å bruke åkrene til å dyrke raps, eller hogge ned skog for å dyrke palmeolje, kan vi bruke rester fra trelastindustrien og fra skogbruket til å lage et halvfabrikata som de kaller biozin. SV er også omtalt (arkivfoto) (mer…)

Viderefører skogplanting i statsbudsjettet: – Ødeleggende for naturen vår

NRK har en lengre artikkel og noen fra andre kilder 9. okt.: I tillegg kan utplantinga bidra til at skogbrukerne får mer å gjøre . (mer…)

Snutebilla gnager mindre på grantrær tidlig om høsten

Lang artikkel fra Forskning 9. okt.: Snutebillenes gnaging på små granplanter er et stort problem for skogbruket. Å plante tidligere på høsten kan redusere problemet. (mer…)

Pøbelgrana fortrenger våre stedegne fugler

Framtidinord 8. okt.: Etter NOFs mening harmonerer ikke regjeringens planer om skogplanting (illustrasjon) med de internasjonale målene for naturmangfold som Norge har påtatt seg gjennom Konvensjonen om biologisk mangfold. (mer…)

google-link-1

  

selfad-1

selfad-2

self-ad-medie

Breaking News
 • Statsbudsjett med Xgames

  GD 9. okt.: For Innlandet, med 40 prosent av Norges skogressurser, kan imidlertid drivstoff bli den nye oljen.Allerede før det ble lagt fram ble regien dramatisk, da statsminister Erna Solberg (arkivfoto) og… (mer…)

 • Konkurransetilsynet følger skogbruket nøye

  Norsk-Skogbruk 9. okt.: De fleste har fått med seg at Konkurransetilsynet stoppet AT Skogs oppkjøp av konkurrenten NEG Skog, en avgjørelse som nylig ble stadfestet av Nærings- og Fiskeridepartementet. (mer…)

 • Gjør som plankeadelen, sats på det grønne gullet

  F-B 7. okt.: Skognæringen er viktig i det grønne skiftet og klimapolitikken vår.Jeg vil være med på å tilrettelegge slik at vi kan utnytte potensialet i skogen (arkivfoto: Trey Ratcliff) vår bedre og øke… (mer…)

 • Skogbrannfare på Østlandet – som å gå på krutt, sier brannvesenet

  NRK 7. okt.: Brannvesenet advarer mot skogbrannfare etter flere tilløp av brann de siste dagene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap øker beredskapen. (mer…)

 • Stortingets klima- og miljøkrav ignoreres i statsbudsjettet

  Tre artikler fra WWF, Regjeringen og Naturviterne 7. okt.: Regjeringen vil heller ikke følge opp Stortingets vedtak om 10 prosent skogvern med økt skogvernbudsjett for 2017. Det er størrelsen på skogvernbudsjettet som styrer takten på hvor mye skog som vernes, ikke mangel på skog som grunneiere ønsker å få vernet. (mer…)

 • Helgesen gratulerer fredsprisvinner Santos

  Regjeringen 7. okt.: Under klimatoppmøtet i Paris i 2015 inngikk Norge, Tyskland, Storbritannia og Colombia en omfattende klima- og skogavtale for å støtte Colombias arbeid med å redusere avskogingen i landet. (mer…)

 • Helgesen vil kontakte svenskene om ulvejakt ved grensa

  Nationen 7. okt.: Både naturvernorganisasjonen WWF med Nina Jensen i spissen og skogeierforeningen Norskog har varslet at de klager inn vedtaket. … …stortingsrepresentant Rasmus Hansson (arkivfoto: Monica Løvdahl), (mer…)

 • DSB øker skogbrannberedskapen

  HT 6. okt.: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har etablert beredskap med skogbrannhelikopter på Kjeller. (mer…)

 • 6. oktober 2016 kl. 18:36 Økt skogbrannfare på Østlandet

  To artikler fra NRK 6. okt.: DSB øker skogbrannberedskapen på Østlandet etter flere skogbranntilløp i Sør-Norge de siste dagene, og advarer mot bruk av åpen ild i tørre områder. (mer…)

 • Brannsjef ber jegerne skjerpe seg

  NRK 6. okt.: Han mener det er spesielt med skogbrannfare nå i oktober, men det har vært tørt vær i over en måned og har kommet så lite nedbør de siste fem, seks ukene at det er tørt langt ned i jordmassene. (mer…)

 • Statsbudsjettet: Viktige rammevilkår for biodrivstoff

  To artikler fra Treindustrien og Trenytt 6. okt.: Det foreligger nå konkrete initiativ blant Treindustriens medlemsbedrifter om storskala produksjon av biodrivstoff basert på restprodukter fra skogbruk og treindustri.Etter nedleggelse av papirproduksjon (illustrasjon: Gulsum888) i Norge er… (mer…)

 • Tar skiløypa tilbake

  OPP 6. okt.: Fem grunneiere fikk i 2015 jordskifterettens medhold til å brøyte Gjevilvassvegen for å bruke den i næringsøyemed, som skogsdrift og seterutleie. (mer…)

google-336×280

Skogbruk (Block5)

KrF-bistand ville blitt 6,6 mrd. dyrere

VL 8. okt.: Flyktninger og skogsatsing. (mer…)

Dette betyr statsbudsjettet for miljøet

Putsj 7. okt.: Landbruks- og matdepartementet gir skogsveinettet 25,6 millioner kroner mer.Mens du venter på at Stortinget (arkivfoto) skal behandle forslaget, har Putsj samlet de beste og verste… (mer…)

Samling for skogsvei-entreprenører i Akershus – 25-26 oktober

Skogkurs 7. okt.: Myndighetene har de siste årene styrket satsingen på infrastruktur i skogbruket, og aktiviteten på området er økende. (mer…)

Skogbruk i Songdalen

Bsnett 6. okt.: Da Songdalens kommunestyremedlemmer hadde sin landbruksdag hadde leder av Songdalen skogeigarlag, Halvard Bjerland, et innlegg under måltidet på Brandsvoll Herredshus. (mer…)

google-300x250b

Skogbruk (Block6)

Erik Lahnstein om den blå-blå regjeringen

Youtube 8. mai 2014 : Erik Lahnstein, direktør i Norges Skogeierforbund. (mer…)

Lokal innsats mot global avskoging

27. jun. 2012 : Over 17 prosent av verdens klimagassutslipp kommer fra avskoging. Det er mer enn all trafikkforurensning. Derfor bidrar Norge gjennom REDD med opptil tre mi…
(mer…)

Skogbruk

Dagsavisen 26. mai: Men Markaloven omfatter ikke skogbruket i Marka.

Dagsavisen 26. mai: Men Markaloven omfatter ikke skogbruket i Marka. (mer…)

Skogbruk

Planter tre langs vegen i protest

Dolen 27. mai: – Her skal vi plante trær, hvor avskoging for traseen allerede har funnet sted på strekningen Sjoa – Otta, som en symbolsk handling mot Regjeringas behandling av saken. (mer…)

Skogbruk

Søknad om tilskot – SMIL og NMSK

Sogndal Kommune 20. mai: Det kan no søkjast om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket og tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket . (mer…)

Skogbruk

Hva er kameraovervåking?

Lang artikkel fra Teknologia 6. okt.: Dersom grunneier er Statsskog, må du søke der om tillatelse. … …automatisk virkende overvåkingskamera (illustrasjon) eller annet lignende utstyr som er fastmontert. (mer…)

Skogbruk

Nattestengt på E6

GD 7. okt.: Statens vegvesen skal utføre skogrydding (illustrasjon) langs E6 på strekningen Biri – Lillehammer, noe som fører til perioder med nattestenginger. (mer…)

Skogbruk

Skrive mastergrad? Nå kan du få stipend

Framtidinord 6. okt.: I tillegg har de med seg flere utviklingsaktører fra regionen som Statskog, Ymber A/S, Nord-Troms museum, Halti Næringshage og Sparebaken Nord-Norge. (mer…)

Skogbruk

God satsing på infrastruktur

Kystskogbruket 6. okt.: Spesielt kystskogbruksområdene har stort behov for nye veianlegg for å sikre ivaretakelse av de meget store virkes-ressursene som blir hogstmoden de kommende 20-30 årene. (mer…)

Skogbruk

Tilbyr gavepakke til klimaskogplanting

Bondevennen 4. okt.: Det handlar om jordbruk, skogbruk, utbyggingsinteresser, areal til friluftsliv, kulturhistoriske verdiar og biologisk mangfald. (mer…)

amazon-1